ÅRSMÖTE 2021

Vi kommer inte att kalla till ett Årsmöte i år.

Vaccinationerna verkar ta tid och för att inte förhala punkter som behöver tas upp så väljer vi att göra enligt nedan.

• Styrelsen kommer att ha ett TEAMS-möte med alla sedvanliga punkter som förekommer på ett Årsmöte i slutet av maj.

• Om man som medlem vill inkomma med motioner till Styrelsen så gör gärna det på info@mellerudstrollingklubb.se så kommer vi att ta upp det på dagordningen på mötet. MOTIONER SKALL VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 15 maj.

• Protokoll kommer att skrivas och sedan att skickas ut till alla medlemmar per post.

Med vänlig hälsning /Styrelsen i Melleruds Trollingklubb

En del av ovan aktiviteter bygger givetvis på att det blivit lättnader i restriktionerna och att Coronaläget har förbättrats och tryckts ner.🙏🏼

Einars Silverlaxen 2021

Du hittar info om tävlingen under fliken Silverlaxen 2021 uppe till höger

Sevärt. Del 1

Del 2.

Tack SNÄJK för den fina platsen på er trollingavdelning

Vi har fått upp ett fiskehäng vid inre rampen i hamnen. Här kan vi visa upp våra fångster.

Namn*
E-postadress*
Ämne*
Meddelande*

Har du en fråga eller funderar över något. Du kommer i kontakt med oss via kontaktformuläret. Du hittar även telefonnummer till oss under fliken Styrelse.