En enkel info.tavla om klubbens aktiviteter m.m sitter uppe vid inre rampen

Detta gäller då ”Laxhänget” i hamnen.

Från mötet med Länsstyrelsen 2018-06-10

 
Vi fick till ett möte med Anna Hagelin ifrån Länstyrelsen.
Tyckte att detta var ett mycket bra möte där vi fick ta del av deras Förvaltningsplan gällande laxens framtid i Vänern.
Jag kommer kortfattat visa upp vad detta går ut på här.
Detta är ett ”önskemål” ifrån Länsstyrelsen men som med allt annat så krävs det medel för att 
kunna finansiera sådan här projekt.  Vi får hoppas att det äskas fram pengar så detta kan bli en verklighet. Viljan finns och den kan, som vi vet ”Försätta berg”
 
FÖRVALTNINGSPLAN FÖR VÄNERLAXEN
I samarbete med Västra Götalands och Värmlands län
 
ARBETSPAKET 1
• Laxpopulationens storlek, utbredning och utveckling
• Studier av vandringsmönster
   Var den uppehåller sig, spridning, fångstrapportering m.m
• Vild och odlad lax
   Hur väl fungerar den odlade laxen. 
• Andra arter i Ekosystemet
   Ex. Sik och Skarv
 
ARBETSPAKET 2
• Hur påverkas den vilda laxen av det riktade och icke riktade fisket på odlad lax
   Ex. Vilka redsakp som används. (Här hade vi synpunkter på nätfisket)
• Finns det skillnader på i fångst av vild lax inplocka delar av Vänern?
   Relevanta fredningsområden/fredningstider.
• Sportfiskets fiskemetoder och påverkan av det vilda laxbeståndet
• litteraturstudie och Workshop
• Studier?
• Nya regler? 
(Här hade vi synpunkter på flugfisket vid Forshaga där man flugfiskar även då vattnet är varmare än 18˚. Detta har vi då lärt oss att det stressar upp fisken och i sämsta fall dör den av stresspåslag i drillning. Förslag från oss, att man ej flugfiskar där vid vattentemperatur över 18˚)
 
ARBETSPAKET 3
Älvspecifik plan Gullspångsälven
• Prioriterade åtgärder
• Den genetiska resursen måste värnas
• Reglering
• Kraftverkslösnkngar samt biotoprestaureringar
• Kartering över potentiella områden
• Populationsmodellering
 
ARBETSPAKET 4
Bygga vidare på Vänerlaxens fria gång
• Öka fångst transport av lekvandrade lax samt överlevnad för nedvandrande smolt och kelt
• Genomföra restaureingsmetoder.
• Populationsmodellering
 
ARBETSPAKET 5
• Sprida kunskap om Vänerlaxens nuvarande förutsättningar biologi
   Samförvaltning. Detta mellan representanter från fiskeklubbar, föreningar, myndigheter etc
• samarbeten mellan organisationer och projekt
   Lst, KAU, GU, SLU, MED FLERA
 
MÅLBILD
Att återställa bestånden av vild lax Vänerlax till en hållbar nivå
där fortlevandes säkras och ett anpassat fiskeuttag kan bedrivas.
 
Detta är som sagt ett önskemål ifrån Länsstyrelsen. Anna Hagelin brinner för detta och det hade 
Varit kul om hon med sina kollegor kan driva iallafall de viktigaste punkterna här.
 
Vi hoppas givetvis att att det inte blir ner regleringar för trollingfisket. Har redan ett flertal.
Detta pratade vi också om på mötet. 
 
Börjar få kramp i fingertopparna så det får räcka för idag🤪
 
Vill dock säga att dialogen mellan oss och Länstyrelsen fortsätter. 
 
/Agnetha

 

Söndag den 10/6 kommer vi att ha ett extra styrelsemöte.

 

Då mötet med Länsstyrelsen blev inställt har jag istället bjudit in Anna Hagelin ifrån Länsstyrelsen

att vara med detta styrelsemöte.  Hon har tackat ja, vilket är väldigt kul.

Skall bli spännande att höra hur Länstyrelsen tänker inför framtidens fisk/fiske i Vänern.

 

Anna kan inte så mycket om hur Trollingfisket går till, så vi har erbjudit henne att åka med ut en sväng innan mötet.

Detta tyckte hon skulle vara väldigt kul. Hon skall försöka att få ihop tiden även för det.

Om vi skall försöka få till en samverkan så är det bra för henne att se vad vi gör och hur vi fiskar.

 

Jag har haft lite dialog med Anna och jag tycker att hennes intention är god.

Anna har inte arbetat så länge på just denna tjänsten så det är kul att hon vill engagera sig i klubbarna redan från början. 

 

Vi kommer att lägga ut informationen här på sidan om vad som blev sagt på mötet så alla kan ta del efteråt. Vi kan givetvis inte vara med hela klubben, utan utsedd styrelse är som sagt med. 

Vi ser detta som en dörröppnare till ett förhoppningsvis bra samarbete.

 

Om någon funderar över något eller har har någon frågeställning till Anna så är ni välkomna att kontakta mig.

Då tar vi upp frågan på mötet och lägger ut svaret här efteråt. Inget ”hymmel”!

 

Länstyrelsen får ta mycket bannor i kommentarsfälten få fiskesidorna på Facebook.

Jag tror inte på att man löser något på det viset. Ser ingen konstruktiv framgång i det.

Vi vill i grund botten samma sak, vill jag tro. 

 

/Agnetha