Henrik Björklund 10,8 kg. 5 mars

Lennart Bjärknemyr 10.24 kg 6 mars

För närvarande den största fisken

Görgen Lund 14/2 med fisk på 9,12 kg

Dennis ”Munken” Svensson 14/2 med en fisk på 9,10 kg